องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

เลขที่ 399 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130


เวลาทำการ : 08.30 - 16.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ :  042-076-122

โทรสาร : 042-076-128
 
 Facebook : https://www.facebook.com/saikhaloei.subdistrict

E-mail : saikholoei.go.th
 

Website : http://www.saikhaoloei.go.th