องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางจันทร์ฉาย พูลสง่า
นักวิชาการตรวจสอบภายใน