องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

บริการประชาชน E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ: One Stop Service

ติดต่อ เวลาทำการ สำหรับเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์: 042-076122 E- mail: saraban@saikhaoloei.go.th ผู้ดูแลระบบ only admin
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
     
คู่มือการใช้งาน e-Service สำหรับประชาชน

   


 

แบบคำร้องทั่วไป (E-Service)

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

จองคิวออนไลน์ (Smart Q)

รายงานสรุปผลคำร้องทั่วไป

รายงานสรุปผลความพึงพอใจการใช้บริการ

ผลการจองคิวทั้งหมด

     
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
แจ้งเรื่อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------