องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 8 มี.ค. 2567 ]9
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2566 ]12
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]7
4 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 11 พ.ย. 2565 ]6
5 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2565 ]11
6 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]11