องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มขอใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม [ 5 มี.ค. 2567 ]3
2 แบบฟอร์มสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) [ 5 มี.ค. 2567 ]4
3 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้า/ประปา [ 5 มี.ค. 2567 ]4
4 แบบฟอร์มยินยอมให้ปลูกสร้างที่ดิน [ 5 มี.ค. 2567 ]5
5 แบบฟอร์มรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 5 มี.ค. 2567 ]6
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 5 มี.ค. 2567 ]3
7 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 มี.ค. 2567 ]3
8 ขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามปรเพณี [ 5 มี.ค. 2567 ]3
9 แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 มี.ค. 2567 ]5
10 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 มี.ค. 2567 ]6
11 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 5 มี.ค. 2567 ]3