องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
การควบคุมภายใน (Internal Control)
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามผล ตรวจสอบภายใน [ 12 ธ.ค. 2566 ]5
2 กฎบัตรตรวจสอบภายใน [ 25 ก.ย. 2566 ]13
3 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]6
4 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]5
5 แผนการบริหารความเสี่ยง ประปี 65 [ 29 ธ.ค. 2565 ]5
6 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]7
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]3
8 แผนการตรวจสอบประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]3
9 กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]7
10 แบบ ปค 1 [ 28 เม.ย. 2565 ]5