องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
O15 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกประกาศการเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 เม.ย. 2567 ]5
2 บันทึกประกาศการเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 เม.ย. 2567 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การคืนเงินประกัญญา [ 9 ส.ค. 2566 ]5
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พชและศาสนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]5
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านโนน ตำบลทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 30 พ.ย. 2565 ]4
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งค้อ ตำบลทรายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ย. 2565 ]6
7 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมกำแพง ปากท่อ ลอดเหลี่ยม สายห้วยโป่ง บ้านบุ่งค้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]8
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุแบบพิมพ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรหินคลุก สายภูป่าหก บ้านกกช้อน้อย หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2565 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์เด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกฝายคอแล้ง บ้านน้ำค้อ หมู่ที่ 12 โดยเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2565 ]5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมดิน บ้านทรายขาวใน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2565 ]7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 5520 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2565 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน (สพฐ) ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2565 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดโคมไฟโซล่าเซล ขนาด 200 วัตต์ ส่วนกองช่างอบต.ทรายขาว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2565 ]4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรหินคลุก สายภูป่าหก บ้านกกช้อน้อย หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2565 ]7
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]7
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามถนนงานกองช่างอบต.ทรายขาวประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2565 ]3
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน (สพฐ) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]3
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]5