องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานศูนยรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 5 ม.ค. 2567 ]5
2 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2567 ]5
3 หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 22 ก.ย. 2566 ]6
4 คำสั่งระบบสำหรับปฏิบัติการหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 มี.ค. 2566 ]4
5 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว [ 31 มี.ค. 2566 ]12
6 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 26 ม.ค. 2566 ]4
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 11 ม.ค. 2566 ]4
8 การประชุมรับฟังความคิดเห็น แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน [ 28 ต.ค. 2565 ]4
9 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นรูปแบบออนไลน์ [ 20 ต.ค. 2565 ]4
10 ประกาศใช้ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 19 ต.ค. 2565 ]4
11 แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว [ 6 ต.ค. 2565 ]2
12 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับคู่มือสำหรับประชาชน [ 30 ก.ย. 2565 ]2
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับคู่มือประชาชน [ 30 ก.ย. 2565 ]4
14 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 30 มิ.ย. 2565 ]4
15 คู่มือสำหรับประชาชน [ 28 เม.ย. 2565 ]4