องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]23
2 โครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2566 ]6
3 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) [ 24 เม.ย. 2566 ]9
4 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]5
5 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) [ 29 ต.ค. 2565 ]6
6 บัญชีโครงการอาคารและสถานที่ [ 28 เม.ย. 2565 ]14