องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2567 ]4
2 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ [ 12 มี.ค. 2567 ]6
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่างอบต.ทรายขาว [ 12 มี.ค. 2567 ]4
4 คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร [ 12 มี.ค. 2567 ]4
5 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 12 มี.ค. 2567 ]3
6 คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 12 มี.ค. 2567 ]3
7 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ [ 3 ก.พ. 2566 ]4
8 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ม.ค. 2566 ]7