องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บทนำ [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน-66 [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
3 ยุทธศาสตร์-อปท.-66 [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
5 รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
6 ข้อเสนอแนะจากการติดตามแผน-66 [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
7 ภาพการดำเนินโครงการ [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
8 สารบัญ [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
9 คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมิน [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
10 สรุปกำกับการจัดทำแผน-66 [ 20 ธ.ค. 2566 ]0