องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

 

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ


สรุปผลสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

    เอกสารประกอบ

สรุปผลสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ