องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

 

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม


แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ