องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

 

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา


สรุปรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากคำนวนเป็นเงินได้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากคำนวนเป็นเงินได้
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง