องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


พรบ.กำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พรบ.กำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง