องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

 

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ