องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

 

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ