องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

 

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง

    เอกสารประกอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ