องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

 

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    เอกสารประกอบ

รายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ