องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

 

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

    รายละเอียดข่าว

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ