องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย :www.saikhaoloei.go.th

 
 

 

 

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566

    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ